Дограма на изплащане Луксозна дограма

PVC и алуминиева дограма - Варна

АЙ БИ ДЖИ – ПЛАСТ ООД

Производител на PVC и алуминиева дограма. Монтаж на алуминиеви парапети. Монтаж на системи за вентилация

Нашата мисия е да повишим сградната енергийна ефективност на бизнеса и домакинствата, чрез производство и монтаж на висококачествена енергоспестяваща дограма.

АЙ БИ ДЖИ–ПЛАСТ ООД Е ДОСТАВЧИК И ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ REECL – КРЕДИТИРАНЕИ БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ, ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ ВЪВ ВАШИЯ ДОМ.

Повече за програма REECL:

 • Обхват на програмата – многофамилни и еднофамилни сгради, жилищни кооперации
 • Продължителност на програмата – до месец юли 2014 година
 • Обща сума на кредитите – 40милионаEURO
 • Безвъзмездна помощ – 14 милионаEURO
 • Размер на безвъзмездната помощ – 20% за индивидуални жилища, до 35% за Сдружения на собственици

Уважаеми Клиенти, може да закупите дограма на изплащане от Ай Би Джи-Пласт ООД, вследствие на партньорството ни с банките, по „Програма за Кредитиране на Енергийната Ефективност в дома” (REECL). Няколко са банките, които отпускат кредити за финансиране на проекти по програма REECL. Тези кредити се отпускат по кредитна линия от Европейската банка за възстановяване и развитие, от следните банки:

 1. ПроКредит Банк - http://procrediteco.bg/
 2. Райфайзенбанк
 3. Банка ДСК
 4. СИБАНК
 5. БАНКА ПИРЕОС

Процедурата за кандидатстване по Програма REECL включва следните стъпки:

 1. Ай Би Джи-Пласт ООД изготвя типова оферта за избраната от Вас дограма;
 2. Представяте типовата оферта в избраната от Вас банка-партньор на REECL;
 3. При одобрение сключвате договор за кредит с банката;
 4. Банката Ви отпуска кредит, с който Вие заплащате поръчаната при нас дограма;
 5. След монтажа на дограмата кандидатствате за безвъзмездна помощ в същата банка.
 6. До 20 дни след кандидатстването, на Вашата сметка се превеждат парите по безвъзмездната помощ.

За постигане на най-добър коефициент на топлопреминаване, във връзка с мисията на предприятието ни, Ай Би Джи – Пласт Ви препоръчва PVC дограма REHAU, серии EURO DESIGN 86+ и GENEO, изработена с троен стъклопакет.

Ай Би Джи – Пласт ООД - производство и монтаж на PVC и алуминиева дограма, за град Варна и региона